mai 2007
ma ti on to fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Innleide konsulenter og etikk

Publisert: 22.jan.2007 @ 18:15
  Etter de mange skandalene, spesielt i kommuner, er det økende bevissthet om behovet for å styrke integriteten i offentlig sektor. Her følger et lite påaktet problem, med Oslo som eksempel: 


34910-5

De første månedene av 2006 brukte Oslo kommune 100 millioner kroner på innleide konsulenter.  Mange byggeprosjekter førte til stort behov for flere folk i administrasjonen og flere prosjektledere. Samtidig var det få søknader når faste prosjektstillinger ble lyst ut, derfor var behovet for innleid hjelp stor. Det skrev Aftenposten i en kommentar.  

Det kommunale selskapet Omsorgsbygg alene leide inn byggeledere og andre sjefer for 55 millioner i den perioden. Byggeboom av sykehjems- og barnehageplasser var årsaken.  

Selskapets administrerende direktør, Jan-Egil Clausen, sa til avisen at han så fordeler ved å bruke konsulenter.

- Hadde vi ansatt mange nå, måtte vi kanskje ha permittert dem om ett år. Samtidig erkjente Clausen problemstillinger når det gjelder de innleides forhold til habilitet og lojalitet. Mens fast ansatte er forpliktet til å følge kommunens etiske retningslinjer, jobber de innleide konsulentene etter en norsk standardkontrakt.  

Clausen sa at han imidlertid forutsatte at konsulentene følger kommunens etiske regler.  

Jeg tror Clausen er for godtroende. Jeg vil sterkere enn ham advare om de etiske problemstillingene som reises. Jeg ser helt klart faren for at rolleblanding og misligheter øker når antallet innleide konsulenter øker.  

Det gjelder ikke de samme habilitetskrav for innleide konsulenter som for fast ansatte. Per definisjon tar de andre oppdrag, kanskje mange oppdrag, og den enkelte oppdragsgiver har ikke kontroll over hva konsulentene ”gjør resten av tiden”. Muligheten for kontrollen er en helt annen med fast ansatte. Innleide er ikke underlagt lovgivning på samme måte som fast ansatte i kommunen. Det gjelder ikke samme lovkrav for dem som for andre. Dermed mister lederne den kontrollen de normalt har.
Ledelsen må spørre seg om det er prisen verdt. 

De bør ta i betraktning tre forhold: 
  •  Konsulentene er der på oppdrag, og ser ikke på oppdragsgiver som arbeidsgiver. Det kan være en svært svak binding mellom konsulent og oppdragsgiver. Det er en risiko for at konsulenter lar seg påvirke av utenforstående, lettere enn fast ansatte. Innleide konsulenter kan ha et kontaktnett av underleverandører de drar med seg, uavhengig av oppdragsgivers preferanser.
 
  • Når konsulentenes lojalitet til oppdragsgiver er svak, fordi den deles med andre oppdragsgivere, vil helt klart en del konsulenter søke å benytte seg av eksisterende muligheter til å berike seg.
 
  • Tidligere kommunerevisjonsrapporter viser at mange kommunale ledere har hatt null kontroll, og at innleide har vært med i konkurranse om leveranse til egen arbeidsplass.

hits