januar 2007
ma ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25 26 27 28
29 30 31

Korrupsjon - skremt, jeg?

Publisert: 18.nov.2005 @ 14:34:13
Investeringer, korrupsjon og Innovasjon Norge

Jan Borgen, generalsekretær, Transparency International Norge

Korrupsjon virker negativt på direkte utenlandske investeringer (FDI), er den entydige konklusjonen i internasjonale undersøkelser: land med mye korrupsjon mottar relativt mindre FDI enn land med lite. Undersøkelsene viser at utenlandske investorer er mer sensitive til korrupsjonsrisiki enn deres lokale investorer. Dessuten, det påvirker selskapenes investeringsbeslutninger om de har vært lite eksponert for korrupsjon i hjemlandet. Har de det, vil de sky korrupte land, enten av moralske grunner, pga. kostnadene eller fordi de er usikre på hvordan korrupsjonsrisikoen skal håndteres. FDI er derfor en utfordring for selskaper som er lite villige til å arbeide i land som er merkbart mer korrupte enn hjemlandet. De velger ofte å la det være. Stadig flere norske selskaper synes å ta korrupsjon med i vurderingen når investeringer besluttes.

Likevel virker det ikke som om korrupte land skremmer alle. Ta Ukraina, som på Transparency Internationals Corruption Perceptions Index 2004 (CPI), får en score på bare 2,2 på en skala der 10 er best oppnåelige resultat. (Land med verdien 4 eller lavere på skalaen er høyrisikoland.) Regjeringen der ble nettopp sparket, bl.a. pga grov korrupsjon. Innovasjon Norge mener likevel at Ukraina er et stort, viktig og voksende eksportmarked for Norge. Eller ta Kina, "redningen" for mange norske bedrifter. Kina er drivkraften i internasjonal økonomisk vekst, verdens største destinasjon for FDI, enda bedriftsledere oppfatter landet som veldig korrupt. Kinas score på CPI er bare 3,4; i selskap Saudi-Arabia, Syria, Hviterussland, Marokko og Tyrkia.

I høyrisikoland tilpasser selskapene seg de lokale forholdene ved å alliere seg med lokale partnere, og håpe at disse skal navigere dem gjennom urent farvann. Når prosjektet er fullført, trekker imidlertid mange seg ut igjen. Det er uholdbart at man må trekke seg ut på grunn av korrupsjon, for potensialet for langsiktige, utenlandske investeringer svekkes. Gjør man ikke noe med korrupsjonsnivået i landet, og alle bare "tilpasser seg" situasjonen, taper alle: økonomien som helhet, de utenlandske selskapene, og de lokale bedriftene, spesielt de som bare brukes til å beskytte de utenlandske investorene. "Tilpasning" til korrupsjon øker kostnadene for alle.

Norske selskaper i utlandet må heller bli positive "endringsagenter". Som rollemodeller i investeringslandene vil de anvende høye standarder for integritet og åpenhet i egen virksomhet, og samtidig påvirke lokale motparter til å gjøre det samme. Norsk lovgivning mot korrupsjon må overholdes, derfor må investeringsavtaler og andre avtaler med lokale forretningspartnere, mellommenn og myndigheter, ha bestemmelser som begrenser risikoen for korrupte transaksjoner. Internasjonale konvensjoner kan også være målestokk for forsvarlig adferd. Mange land er allerede bundet av konvensjoner om korrupsjon, de plikter å ikke krenke disse i samhandling med utenlandske selskaper. Konvensjonene er en del av løsningen for å styrke bedriftenes samfunnsansvar.

At korrupsjon bidrar til ineffektivitet, også bedriftsøkonomisk, til å dempe investeringslysten og til at land forblir fattige, er gammelt nytt. Hva gjør så Innovasjon Norge for å systematisk kurse, informere og bevisstgjøre norske bedrifter om korrupsjonsrisiki i de enkelte land, og om norsk og lokal korrupsjonslovgivning, og internasjonale konvensjoner? Hva forteller de bedriftene om strategier de kan benytte vis-à-vis myndigheter og andre motparter lokalt, for å spille en positiv rolle som "endringsagenter" og rollemodeller i antikorrupsjon, for derved å skape et investeringsklima med høyere integritet? Er Innovasjon Norge godt nok rustet til å formidle antikorrupsjonskompetanse?

Vil du lese mer? Se artikkelen i TU:
Korrupsjon - kamp på alle fronter


Har leserne kommentarer?

Hilsen Jan Borgen


hits