Innleide konsulenter og etikk

Skrevet av Jan Borgen - 22.jan.2007 @ 18:15
  Etter de mange skandalene, spesielt i kommuner, er det økende bevissthet om behovet for å styrke integriteten i offentlig sektor. Her følger et lite påaktet problem, med Oslo som eksempel: 


34910-5

De første månedene av 2006 brukte Oslo kommune 100 millioner kroner på innleide konsulenter.  Mange byggeprosjekter førte til stort behov for flere folk i administrasjonen og flere prosjektledere. Samtidig var det få søknader når faste prosjektstillinger ble lyst ut, derfor var behovet for innleid hjelp stor. Det skrev Aftenposten i en kommentar.  

Det kommunale selskapet Omsorgsbygg alene leide inn byggeledere og andre sjefer for 55 millioner i den perioden. Byggeboom av sykehjems- og barnehageplasser var årsaken.  

Selskapets administrerende direktør, Jan-Egil Clausen, sa til avisen at han så fordeler ved å bruke konsulenter.

- Hadde vi ansatt mange nå, måtte vi kanskje ha permittert dem om ett år. Samtidig erkjente Clausen problemstillinger når det gjelder de innleides forhold til habilitet og lojalitet. Mens fast ansatte er forpliktet til å følge kommunens etiske retningslinjer, jobber de innleide konsulentene etter en norsk standardkontrakt.  

Clausen sa at han imidlertid forutsatte at konsulentene følger kommunens etiske regler.  

Jeg tror Clausen er for godtroende. Jeg vil sterkere enn ham advare om de etiske problemstillingene som reises. Jeg ser helt klart faren for at rolleblanding og misligheter øker når antallet innleide konsulenter øker.  

Det gjelder ikke de samme habilitetskrav for innleide konsulenter som for fast ansatte. Per definisjon tar de andre oppdrag, kanskje mange oppdrag, og den enkelte oppdragsgiver har ikke kontroll over hva konsulentene ”gjør resten av tiden”. Muligheten for kontrollen er en helt annen med fast ansatte. Innleide er ikke underlagt lovgivning på samme måte som fast ansatte i kommunen. Det gjelder ikke samme lovkrav for dem som for andre. Dermed mister lederne den kontrollen de normalt har.
Ledelsen må spørre seg om det er prisen verdt. 

De bør ta i betraktning tre forhold: 
  •  Konsulentene er der på oppdrag, og ser ikke på oppdragsgiver som arbeidsgiver. Det kan være en svært svak binding mellom konsulent og oppdragsgiver. Det er en risiko for at konsulenter lar seg påvirke av utenforstående, lettere enn fast ansatte. Innleide konsulenter kan ha et kontaktnett av underleverandører de drar med seg, uavhengig av oppdragsgivers preferanser.
 
  • Når konsulentenes lojalitet til oppdragsgiver er svak, fordi den deles med andre oppdragsgivere, vil helt klart en del konsulenter søke å benytte seg av eksisterende muligheter til å berike seg.
 
  • Tidligere kommunerevisjonsrapporter viser at mange kommunale ledere har hatt null kontroll, og at innleide har vært med i konkurranse om leveranse til egen arbeidsplass.

Kommentarer:
Postet av: Siv.ing. Svenn B.

Dersom man som ansatt i kommunen er dårlig betalt og i tillegg ikke veit om man har jobb om ett års tid, da er det ikke vanskelig å forstå at man lar seg leie inn som konsulent i stedet. Den som har hatt håndtverkere hjemme hos seg vet at det å kontrollere innleid arbeidskraft er vanskelig, om ikke umulig, dersom man ikke selv kan faget eller betaler en fagkyndig til å kontrollere. Uansett er ofte den enkeltes etikk og moral nært knyttet til det man ser næringslivsledere og politikere tillater seg. Kong Salomon og Jørgen Hattemaker går nok ikke av moten så fort....

26.jan.2007 @ 16:02
Postet av: Harald

Mot en så stor oppdragsgiver som kommunen er enhver konsulent minst like lojal som en fast ansatt. Konsulenten lever på mangen måter fra hånd til munn. Gjør han en dårlig jobb, mister han neste jobb. Han lever av sitt rykte, og må derfor alltid gjøre et godt håndverk. Kommunens folk har gode muligheter til å følge med på hvilke folk de hyrer inn for å jobbe for seg. En konsulent som prøver å utnytte oppdragsgiver blir fort avslørt.

I dette landet er konsulenter billige ressurser. En fagarbeider tar gjerne høyere betalt enn høyt utdannede ingeniører. Kommunen har alt å vinne på å benytte seg av konsulenter, fremfor å ansette store mengder egne arbeidere.

05.feb.2007 @ 22:17
Postet av: degli

Luogo molto buon:) Buona fortuna! http://www.usate348.org/degli

19.feb.2007 @ 08:06
Postet av:

Hello, Your site is great. Regards, Valintino Guxxi

18.mai.2007 @ 17:01

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/3730132
hits