Kampen mot korrupsjon

Skrevet av Jan Borgen - 13.nov.2006 @ 10:51:05

Gode varslingssystemer = God organisasjonskultur

Korrupsjon er en forretningsrisiko. Mange ledere i privat og offentlig sektor synes å lukke øynene for denne risiko.


34910-3

Lederne må aktivt involvere intern revisjon, sikkerhetsansvarlige med flere i risikovurderingen og risikohåndteringen. De må skape et betryggende system for intern varsling, som praktiseres! Ellers klarer ikke lederne å samle tilstrekkelig og relevant informasjon. De vil ikke være i stand til å håndheve egen etisk styringsfunksjon. De klarer ikke å være på vakt mot potensielle og aktuelle korrupsjonsrisiki.


Ikke all intern revisjon eller annen formell intern kontroll avdekker korrupsjon. Korrupsjon er per definisjon en skjult transaksjon, i alle fall som regel. Utad vekker korrupte/korrumperende aktiviteter liten eller ingen mistenksomhet. Oppdagelsesrisikoen er liten også av den grunn at ulovlige handlinger mange ganger blandes med lovlig virksomhet. Sporene (bevisene) vil ofte være godt skjult i dokumenter og datasystem.


Ledelsen i et selskap er også avhengig av "uformelle" - og like legitime - kilder til informasjon. En ansvarlig ledelse som vil forebygge mot korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet spiller på lag med de ansatte og de ansattes tillitsvalgte. De ansatte, høyt og lavt, kjenner mulighetene for å skaffe seg uberettigede fordeler. De tilbys uberettigede fordeler med løfte om at ingen skal få vite. De ser misligheter og misbruk som ikke rapporteres på behørig måte. De er potensielt den beste "internkontroll" virksomhetene kan ha. De ansattes informasjon kan bidra til å avdekke korrupsjon. Avgjørende er om lederne i virksomheten har vilje og evne til å håndtere informasjonen til beste for virksomheten.


Transparency International promoverer på global basis et sett av anbefalinger til selskaper som ønsker å håndterere korrupsjonsrisiki. Disse er sammenfattet i dokumentet Business Principles for Countering Bribery, og lastes ned fra www.transparency.no. Dokumentet anviser en metodikk for styring av korrupsjonstrusler, herunder anbefaler en policy og prosess for å kommunisere og rapportere påstander om ureglementerte eller ulovlige handlinger, som bestikkelser, i egen virksomhet.


Internasjonale undersøkelser viser at gode systemer for varsling kan være avgjørende for håndteringen av korrupsjonstrusler. Systemene øker risikoen for å avsløre og eksponere utro tjenere, gir ærlige ansatte en mulighet for å rapportere oppover i systemet brudd på selskapets antikorrupsjonspolicy, og bidrar til å skape en bedriftskultur som forebygger misbruk og fremmer "beste praksis".


Gode varslingskanaler bidrar til å skape god organisasjonskultur, og styrke lojaliteten mellom ansatte og mellom ansatte og ledelse. Gode systemer bygger tillit. Åpenhet fremmer lojalitet. Varslingssystemer som fungerer gir ansatte trygghet for at ledelsen er villig til å lytte til deres bekymringer.


Jeg oppfatter at mange ledere ikke synes å kjøpe dette. Skepsisen lyser. "Varslere, det er angiverne, de illojale, bråkmakerne." Som strutsen stikker disse lederne hodet i sanden. Lytter ikke. Snur tingene på hodet. Resultat? Sjansen øker for at ansatte varsler eksternt fordi organisasjonskulturen ikke fremmer gjensidig lojalitet og tillit mellom lederne og de ansatte. I Norge oppfatter dessuten mange at varsling utelukkende dreier seg om å informere eksterne adressater (offentlige instanser eller mediene), men det er misvisende.


Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/index.bd?fa=tb.add&id=2695357
hits